Jag är en äldre man som funnit tjusningen att skriva berättelser och nu vill jag dela med mig av dem för ett billigt pris.
Jag har länge funderat på att skriva något men det var först när jag fick se och laddade hem ett datorprogram om bokskrivande som jag kom igång .
Där började jag fylla i vilka personer jag ville ha med och så småningom började historien utvecklas. Den första kallar jag Elena

Sedan blev det en roman till med samma huvudpersoner och den kallar jag Linda.
Den tredje romanen som fullbordar triologin med Klas och Elena kallar jag Bortförda.
Min senste roman har helt andra huvudpersoner men är också en detektivroman.Tommy